Gezamenlijk BBC ontbijt BBC’s Fryslân

Het eerste ontbijt van 2023 is meteen ook een hele bijzondere!

In de Ronald McDonald Hoeve te Beetsterzwaag vieren we met alle BBC’s samen het 100e ontbijt van de BBC Drachten. Met de oprichting van de Business Breakfastclub Drachten is de ondersteuning van de Ronald McDonald Hoeve (en eerst ook nog het Ronald McDonald Huis te Leeuwarden) begonnen. Later zijn ook de BBC’s te Leeuwarden en Heerenveen opgericht. Samen steunen zij -na de sluiting van het huis in Leeuwarden- de Ronald McDonald Hoeve te Beetsterzwaag.

En nu dus voor het eerst samen een ontbijt! Met meer dan 60 aanwezigen een prachtig moment waarin de verbondenheid met De Hoeve en elkaar nogmaals werd onderstreept. De bijeenkomst werd gefaciliteerd door Trea Westra (BBC Drachten), Nathan Lootsma (BBC Leeuwarden) en Wijtze de Jong (BBC Heerenveen). Alle drie treden terug als lid van de stuurgroep en vonden dit een mooie manier om afscheid te nemen.

Marc Stallinga, manager van De Hoeve, opent voor deze keer de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom bij dit bijzondere moment. Hij bedankt mevrouw Renate Westerlaken-Loos (directeur / bestuurder van het Ronald McDonald Kinderfonds), de heer Arno Brok (commissaris van de Koning in Fryslân), en ambassadeurs van De Hoeve van het eerste uur: Foppe de Haan en Epke Zonderland voor hun aanwezigheid en geeft het woord aan mevrouw Westerlaken.

Zij vind het een eer om bij dit mooie moment te mogen zijn en maakt van de gelegenheid gebruik om Marc te bedanken voor zijn inzet de afgelopen 15 jaar voor De Hoeve. Marc was vanaf het eerste moment betrokken bij De Hoeve en zijn passie en aanwezigheid zullen zeker worden gemist na 1 februari. Mevrouw Westerlaken-Loos geeft aan dat het in stand houden van de twaalf Huizen en drie vakantiehoeves die Nederland kent voor een belangrijk deel afhankelijk is van de inzet van de lokale managers, zoals Marc.

Daarna neemt Trea Westra het woord als vertegenwoordigster van de organiserende partijen. Zij memoreert dat zowel Nathan, Wijtze als ook zijzelf werkzaam waren bij de Rabobank en dat het toch geweldig is om te zien dat de coöperatieve betrokkenheid toch nog altijd aanwezig is. Ook bedankt ze Marc voor zijn inzet. Hij was altijd aanwezig bij de bijeenkomsten en kon op een hele goede wijze het gevoel van de gasten van De Hoeve overbrengen tijdens de ontbijtsessies.

Vervolgens neemt Marc opnieuw het woord. Hij vraagt aan Foppe de Haan waarom hij ambassadeur van De Hoeve is geworden. Foppe geeft aan dat hij altijd bij zichzelf nagaat “waarvoor hij iets doet”. Zijn motivatie komt van binnenuit en als hij ziet hoe de kinderen op De Hoeve genieten, dan is hij tevreden als hij hieraan iets kan bijdragen. En hij bedankt ook alle betrokkenen met daarbij de prachtige opmerking: “je moet niet vergeten dat je van een schouderklopje geen blessure krijgt”.

Epke Zonderland heeft de laatste steen gelegd van De Hoeve. Epke is nu ook vader. Verandert dit iets in zijn betrokkenheid? Op zich niet. Deze blijft onverminderd groot, maar Epke kan nu nog beter inschatten hoe ouders zich moeten voelen. Hij is blij dat hij door zijn carrière een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jeugd. Hij geeft ook nog een motto mee: “je hoeft niet de beste te zijn, als je maar de beste variant van jezelf bent”.

Vervolgens krijgt de heer Arno Brok het woord. Hij ziet in de aanwezigheid van zo velen weer de kracht van het Friese netwerk. De aanwezigheid van een prachtige diversiteit (jongeren / dames) kan als voorbeeld dienen voor meer netwerkorganisaties en tekent ook de brede belangstelling voor ondernemers bij maatschappelijke onderwerpen zoals De Hoeve. De heer Brok wenst de ondernemers veel creativiteit toe in deze uitdagende tijd. Als kind uit een ondernemersfamilie heeft hij geleerd dat creativiteit altijd wint.  

Dan is het tijd voor het uitreiken van de jaarlijkse cheque met de opbrengst van de drie BBC’s aan De Hoeve. De cheque bestaat dit jaar uit een drietal puzzelstukken die door De heren De Haan, Brok en Zonderland aan elkaar worden gepast. Zo ontstaat er een prachtige cheque met een bijdrage van € 29.375 van de BBC’s gezamenlijk in 2022.

Hierop wordt gezamenlijk een glaasje champagne gedronken met daarbij een heerlijke petit-four, aangeboden door De Lawei. En vervolgens gaat we aan het ontbijt wat is verzorgd door Bakkerij Baarsma. Na afloop van het ontbijt sluit Marc deze bijzondere bijeenkomst. Hij bedankt de organisatie en de vrijwilligers heel hartelijk voor hun inzet, ook vanochtend, en heeft voor iedere gast nog een “vergeet-mij-nietje” als cadeau. Om circa 9.30 uur gaat iedereen zeer tevreden aan het werk.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *